Audyt termomodernizacyjny – procedura wstępna i szczegółowa

Audyt termomodernizacyjny, nazywany równie często energetycznym, jest specjalistyczną procedurą, która określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania określonego budynku na ciepło. W związku z tym umożliwia on obiektywną ocenę zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych oraz wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Wykonanie audytu wobec tego pozwala inwestorowi uniknąć sytuacji nietrafionej modernizacji danego obiektu.

Wstępny audyt energetyczny

Wstępny audyt termomodernizacyjny rozstrzyga o wykonaniu lub nie audytu szczegółowego. Zazwyczaj przeprowadzany jest na podstawie rozmów z właścicielem budynku, jego zarządcą lub innym inwestorem, a także przeglądu dokumentacji technicznej i oględzin obiektu. Ekspertyza ta określa szacunkowy koszt inwestycyjny, spodziewane oszczędności energii i koszty eksploatacyjne oraz zakres prac, które zmieszczą się w budżecie inwestora.

Szczegółowy audyt energetyczny

Podczas przeprowadzania procedury szczegółowego audytu energetycznego audytor w oparciu o dokładne, rzetelne analizy i obliczenia, proponuje konkretne rozwiązania, które posłużą zmniejszeniu strat ciepła w poszczególnych elementach obiektu. Są to przede wszystkim: zapewnienie właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, a tym samym ograniczenie strat ciepła z budynku, poszukiwanie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł (energia z kolektorów słonecznych lub pomp ciepła) oraz efektywniejsze wykorzystanie paliw kopalnych, a więc usprawnienie istniejącego systemu grzewczego.
Sprawdźcie sami co mogą wam zagwarantować Audyty energetyczne – Unicon