Rozwód z obcokrajowcem – jak przebiega?

Obecnie małżeństwo z obywatelem innego kraju nie jest już niczym dziwnym. Oczywiście, w tym przypadku konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów, aby mieszkańcy dwóch różnych krajów mogli zawrzeć związek małżeński. Jak jednak prezentuje się sytuacja w przypadku rozwodu?

Aby sąd mógł orzec rozwód, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Pomiędzy małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O rozwód można wnosić zarówno bez orzekania winy lub też z orzeczeniem winy jednego z małżonków lub obojga z nich. Często jednak problemem jest określenie sądu, który miałby zająć się taką sprawą.

Jeżeli rozwód będzie dotyczyć małżeństwa, z którego jedna osoba jest Polakiem, a druga obcokrajowcem z obywatelstwem polskim, a także małżeństwo to mieszkało w Polsce, rozwód będzie odbywał się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce. Jednak przepisy określają również, że gdy małżonkowie ostatnio zamieszkiwali razem w Polsce, a przy tym jedno z nich nadal mieszka w kraju, również może wnosić o rozwód tutaj.

W powyższych przypadkach pozew rozwodowy wnosimy do sądu w Polsce, ale warto wskazać, że nie zawsze rozwód będzie mógł odbyć się zgodne z przepisami prawa polskiego. Ma tutaj zastosowanie ustawa dotycząca prawa prywatnego międzynarodowego, które wskazuje, że rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków. Zgodnie z tymi przepisami, najczęściej rozwód odbywa się w Polsce i na gruncie prawa polskiego, ale jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego prawa ojczystego, wtedy sytuacja się komplikuje, ponieważ zastosowanie mogą mieć przepisy innych krajów.

W takiej sytuacji warto skonsultować się z dobrym prawnikiem, który będzie w stanie dokładniej przyjrzeć się całej sprawie. Gdy szukasz takiej pomocy, zajrzyj na stronę internetową kancelarii adwokackiej kb-adwokaci.pl. Kancelaria Kłosiński Bulesowski Adwokaci z Łodzi oferuje kompleksowe usługi prawne, także w ramach prawa rodzinnego i rozwodów. Dokładny adres kancelarii znajdziesz na stronie kb-adwokaci.pl.